Strona główna Informacje o firmie Reklama Galeria Stacje paliw Myjnia Licencje i koncesje Oferty pracy Ogłoszenia Inf. dla Akcjonariuszy Kontakt RODO


Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyMysłowice, dnia 05.08.2020r.


KRS: 0000152823 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 24.02.2003r.
Zarząd Transgór Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 24.08.2020 r., godz. 11:00 , w siedzibie Spółki w Mysłowicach, ul. Fabryczna 7a, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Transgór.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w Statucie Spółki Akcyjnej:
§9 o treści:
„Akcje imienne pierwszej emisji mogą być zbywane do 30.06.2020r., wyłącznie za zgodą rady nadzorczej, nabywcom wskazanym przez rade nadzorczą w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Cenę zbycia akcji ustala rada nadzorcza. Zapłata za akcję nastąpi w terminie nie dłuższym niż 1 rok.”

otrzymuje brzmienie:
„1. Akcje imienne pierwszej emisji mogą być zbywane do 30.06.2025r., wyłącznie za zgodą rady nadzorczej, nabywcom wskazanym przez radę nadzorczą w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Cenę zbycia akcji ustala rada nadzorcza. Zapłata za akcję nastąpi w terminie nie dłuższym niż 1 rok.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabywania akcji przez spółkę celem ich umorzenia.”

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Banku Polska Kasa Opieki S.A.- Biuro Maklerskie Pekao jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Transgór S.A.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dodano dnia: 05.08.2020r

Plik: Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.Protokół z postępowania - dostawa autobusów.

Protokół z postępowania - dostawa autobusów.


Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU AUTOBUSÓW,
informacja o zmianie treści
zapytania ofertowego

więcej informacji do pobrania:


Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU AUTOBUSÓW,
informacja o zmianie treści
zapytania ofertowego

więcej informacji do pobrania:


Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU AUTOBUSÓW,

zapytanie ofertowe

więcej informacji do pobrania:Pobierz plik: Zapytanie ofertowe(.pdf)

Dodano dnia: 30.03.2017r


Protokół z postępowania - dostawa autobusów.

Protokół z postępowania - dostawa autobusów.


Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU AUTOBUSÓW,
informacja o zmianie treści
zapytania ofertowego

więcej informacji do pobrania:


Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU AUTOBUSÓW,
więcej informacji do pobrania:


Protokół z postępowania - dostawa autobusów.

Protokół z postępowania - dostawa autobusów.


Pobierz plik: Protokół z postępowania (.pdf)


Dodano dnia: 26.04.2016r. godzina 9:00


Raport z aktywnego włączenia partnerów
i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji dla projektu:

„Zakup niskoemisyjnych środków transportu miejskiego zasilanych paliwem metanowym CNG”


Pobierz plik: RAPORT (.pdf)


Dodano dnia: 29.03.2016r


Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU AUTOBUSÓW,
więcej informacji do pobrania:Transgór Spółka Akcyjna | 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7a | © 2005-2024 WebWizard.pl    

Valid HTML 4.01!

 

Valid CSS!