Strona główna Informacje o firmie Reklama Galeria Stacje paliw Myjnia Licencje i koncesje Oferty pracy Ogłoszenia Inf. dla Akcjonariuszy Kontakt RODO


Informacje o firmie:Transgór Spółka Akcyjna działa od 1 grudnia 1994r.

Główne sfery działalności spółki to:
• świadczenie usług przewozowych osób i towarów
• handel paliwami płynnymi

Usługi świadczone w ramach umów zawartych
z organizatorami KZK GOP i ZK”KM” Chrzanów.Informacje o firmie:


Spółka posiada 2 Zajezdnie Samochodowe zlokalizowane w Mysłowicach i Trzebini o łącznej powierzchni gruntów 35.805 m2. Infrastrukturę Zajezdni w Mysłowicach stanowi budynek warsztatowy, w którym znajdują się stanowiska obsługowo-naprawcze pojazdów, myjnia samochodowa, pomieszczenia administracyjno-socjalne, łaźnia.
W wydzielonej części budynku znajdują się biura zarządu. Na terenie Zajezdni jest również duży parking samochodowy oraz stanowisko tankowania pojazdów.

Zajezdnia w Trzebini, w swojej infrastrukturze techniczno-socjalnej posiada:
⇒ budynek stacji obsługi pojazdów,
⇒ budynek administracyjno-socjalny,
⇒ nowoczesną stację paliw wyposażoną w zbiorniki na wszystkie rodzaje paliw będące w obrocie na polskim rynku wraz z pawilonem handlowym,
⇒ trzystanowiskową samoobsługową myjnię samochodową,
⇒ budynek Baru,
⇒ parking samochodowy.

Na terenie Zajezdni znajduje się również stacja tankowania sprężonym gazem ziemnym CNG wybudowana przez Górnośląską Spółkę Gazowniczą.
Park taborowy spółki stanowi 50 autobusów marki Irisbus, MAN, Daf, Mercedes, Volvo, SOLARIS, Maz, SOR oraz kilka pojazdów do przewozu towarów. Ponadto spółka eksploatuje 25 autobusów marki SOLARIS, SOR, Maz, Mercedes zakupionych w leasingu.

Uczestnicząc w konsorcjum sześciu firm Transgór świadczy także usługi przewozowe w zakresie regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych miejskich na terenie Wałbrzycha i gmin sąsiednich w ramach 1—letniego kontraktu zawartego do końca grudnia 2022 roku.

Działalność inwestycyjna spółki koncentruje się głównie na unowocześnianiu parku taborowego pod kątem ograniczenia emisyjności spalin przez autobusy obsługujące komunikację miejską. W 2016r. spółka uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 5,2mln zł na zakup 7 autobusów zasilanych paliwem metanowym CNG przeznaczonych do obsługi komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji śląskiej.
Transgór S.A. zaangażował się również w projekt ograniczenia emisyjności spalin na terenie powiatu chrzanowskiego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 występując o dofinansowanie ze środków unijnych zakup 20 nowych, niskoemisyjnych autobusów, w tym 16 zasilanych CNG.

Z funduszy dotacyjnych przedakcesyjnych, zakupiono 1 autobus, a także zmodernizowano system informatyczny. Spółka jest również beneficjentem środków unijnych na usługi doradcze związane z inwestycjami.

Transgór Spółka Akcyjna | 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7a | © 2005-2024 WebWizard.pl    

Valid HTML 4.01!

 

Valid CSS!