Strona główna Informacje o firmie Reklama Galeria Stacje paliw Myjnia Licencje i koncesje Oferty pracy Ogłoszenia Inf. dla Akcjonariuszy Kontakt RODO


Informacje dla Akcjonariuszy:Ogłoszenie
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:


Zarząd Transgór Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 10 sierpnia 2022r., godz. 14.00, w siedzibie Spółki w Mysłowicach, ul. Fabryczna 7a, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Transgór...

Pełna treść ogłoszenia »
Ogłoszenie
o odwołaniu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy:

Mysłowice, dnia 13.12.2021r.


Zarząd Transgór Spółka Akcyjna odwołuje zwołane na dzień 20 grudnia 2021r., godz. 12.00 i godz. 13.00, w siedzibie Spółki w Mysłowicach, ul. Fabryczna 7a, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Transgór...

Pełna treść ogłoszenia »Ogłoszenie
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Mysłowice, dnia 2.12.2021r.


Zarząd Transgór Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 20 grudnia 2021r., godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Mysłowicach, ul. Fabryczna 7a, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Transgór...

Pełna treść ogłoszenia »Ogłoszenie
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Mysłowice, dnia 2.12.2021r.


Zarząd Transgór Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 20 grudnia 2021r., godz. 13.00, w siedzibie Spółki w Mysłowicach, ul. Fabryczna 7a, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Transgór...

Pełna treść ogłoszenia »

 


Ogłoszenie
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Mysłowice, dnia 31.05.2021r.

KRS: 0000152823 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 24.02.2003r.


Zarząd Transgór Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 21 czerwca 2021r., godz. 13.00, w siedzibie Spółki w Mysłowicach, ul. Fabryczna 7a, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Transgór...

Pełna treść ogłoszenia » 

Mysłowice, 14 grudnia 2020r.


Zarząd Transgór Spółka Akcyjna z siedziba w Mysłowicach w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) informuje, że z dniem 21 września 2020 r. wszczyna procedurę dotyczącą dematerializacji akcji Spółki w celu przekształcenia ich w formę zapisu elektronicznego.


1. Spółka informuje akcjonariuszy poprzez przesłanie piątego z pięciu Wezwań do złożenia akcji lub do potwierdzenia ich złożenia.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest podmiot, który zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
Zgodnie z Uchwałą nr 6 z dnia 24 sierpnia 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Transgór Spółka Akcyjna dokonało wyboru Banku Polska Kasa Opieki S.A.- Biuro Maklerskie Pekao jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy TRANSGÓR S.A.

3. W dniu 14 września 2020r. Zarząd podpisał z Biurem Maklerskim Pekao S.A. w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 Umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.


Załączniki:
- WEZWANIE NR 5 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE.
- WEZWANIE NR 4 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE.
- WEZWANIE NR 3 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE.
- WEZWANIE NR 2 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE.
- WEZWANIE NR 1 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE.
- Oświadczenie RODO
Mysłowice, 24 listopada 2020r.


Zarząd Transgór Spółka Akcyjna z siedziba w Mysłowicach w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) informuje, że z dniem 21 września 2020 r. wszczyna procedurę dotyczącą dematerializacji akcji Spółki w celu przekształcenia ich w formę zapisu elektronicznego.


1. Spółka informuje akcjonariuszy poprzez przesłanie czwartego z pięciu Wezwań do złożenia akcji lub do potwierdzenia ich złożenia.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest podmiot, który zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
Zgodnie z Uchwałą nr 6 z dnia 24 sierpnia 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Transgór Spółka Akcyjna dokonało wyboru Banku Polska Kasa Opieki S.A.- Biuro Maklerskie Pekao jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy TRANSGÓR S.A.

3. W dniu 14 września 2020r. Zarząd podpisał z Biurem Maklerskim Pekao S.A. w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 Umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.


Załączniki:
- WEZWANIE NR 4 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE.
- WEZWANIE NR 3 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE.
- WEZWANIE NR 2 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE.
- WEZWANIE NR 1 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE.
- Oświadczenie RODO
Mysłowice, 27 pażdziernika 2020r.


Zarząd Transgór Spółka Akcyjna z siedziba w Mysłowicach w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) informuje, że z dniem 21 września 2020 r. wszczyna procedurę dotyczącą dematerializacji akcji Spółki w celu przekształcenia ich w formę zapisu elektronicznego.


1. Spółka informuje akcjonariuszy poprzez przesłanie trzeciego z pięciu Wezwań do złożenia akcji lub do potwierdzenia ich złożenia.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest podmiot, który zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
Zgodnie z Uchwałą nr 6 z dnia 24 sierpnia 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Transgór Spółka Akcyjna dokonało wyboru Banku Polska Kasa Opieki S.A.- Biuro Maklerskie Pekao jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy TRANSGÓR S.A.

3. W dniu 14 września 2020r. Zarząd podpisał z Biurem Maklerskim Pekao S.A. w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 Umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.


Załączniki:
- WEZWANIE NR 3 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE.
- WEZWANIE NR 2 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE.
- WEZWANIE NR 1 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE.
Mysłowice, 08 pażdziernika 2020r.


Zarząd Transgór Spółka Akcyjna z siedziba w Mysłowicach w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) informuje, że z dniem 21 września 2020 r. wszczyna procedurę dotyczącą dematerializacji akcji Spółki w celu przekształcenia ich w formę zapisu elektronicznego.


1. Spółka informuje akcjonariuszy poprzez przesłanie drugiego z pięciu Wezwań do złożenia akcji lub do potwierdzenia ich złożenia.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest podmiot, który zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
Zgodnie z Uchwałą nr 6 z dnia 24 sierpnia 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Transgór Spółka Akcyjna dokonało wyboru Banku Polska Kasa Opieki S.A.- Biuro Maklerskie Pekao jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy TRANSGÓR S.A.

3. W dniu 14 września 2020r. Zarząd podpisał z Biurem Maklerskim Pekao S.A. w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 Umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.


Załączniki:
- WEZWANIE NR 2 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE.
- WEZWANIE NR 1 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE.
Mysłowice, 21 września 2020r.


Zarząd Transgór Spółka Akcyjna z siedziba w Mysłowicach w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) informuje, że z dniem 21 września 2020 r. wszczyna procedurę dotyczącą dematerializacji akcji Spółki w celu przekształcenia ich w formę zapisu elektronicznego.


1. Spółka informuje akcjonariuszy poprzez przesłanie jednego z pięciu Wezwań do złożenia akcji lub do potwierdzenia ich złożenia.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest podmiot, który zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
Zgodnie z Uchwałą nr 6 z dnia 24 sierpnia 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Transgór Spółka Akcyjna dokonało wyboru Banku Polska Kasa Opieki S.A.- Biuro Maklerskie Pekao jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy TRANSGÓR S.A.

3. W dniu 14 września 2020r. Zarząd podpisał z Biurem Maklerskim Pekao S.A. w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 Umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.


Załącznik: WEZWANIE NR 1 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE.
Transgór Spółka Akcyjna | 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7a | © 2005-2024 WebWizard.pl    

Valid HTML 4.01!

 

Valid CSS!