Strona główna Informacje o firmie Reklama Galeria Stacje paliw Myjnia Licencje i koncesje Oferty pracy Ogłoszenia Inf. dla Akcjonariuszy Kontakt RODO


INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY:

Ogłoszenie
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:


Zarząd Transgór Spółka Akcyjna, zwołuje na dzień 10 sierpnia 2022r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Transgór...

Więcej »

Ogłoszenie
o odwołaniu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy:

Mysłowice, dnia 13.12.2021r.


Zarząd Transgór Spółka Akcyjna odwołuje zwołane na dzień 20 grudnia 2021r., godz. 12.00 i godz. 13.00, w siedzibie Spółki w Mysłowicach, ul. Fabryczna 7a, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Transgór...

Pełna treść ogłoszenia »Ogłoszenie
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Mysłowice, dnia 2.12.2021r.

Zarząd Transgór Spółka Akcyjna, zwołuje na dzień 20 grudnia 2021r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Transgór...

Więcej »


Ogłoszenie:


Zarząd Transgór Spółka Akcyjna z siedziba w Mysłowicach w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) informuje, że z dniem 21 września 2020 r. wszczyna procedurę dotyczącą dematerializacji akcji Spółki w celu przekształcenia ich w formę zapisu elektronicznego.

- Wezwanie do złożenia Akcji nr 5 z 5 - z dnia 14.12.2020r
- Wezwanie do złożenia Akcji nr 4 z 5 - z dnia 24.11.2020r
- Wezwanie do złożenia Akcji nr 3 z 5 - z dnia 27.10.2020r
- Wezwanie do złożenia Akcji nr 2 z 5 - z dnia 08.10.2020r
- Wezwanie do złożenia Akcji nr 1 z 5 - z dnia 21.09.2020r

Więcej »


Zakres działalności:

Usługi autobusowe

Usługi autobusowe:


- komunikacja miejska
- przewozy szkolne
- przewozy pracownicze
- wycieczki

Usługi transportowe

Usługi transportowe:


- tabor samowyładowczy wysokotonażowy
- tabor skrzyniowy


Sprzedaż paliw płynnych

Sprzedaż paliw płynnych:


- benzyny, ON
- biopaliwa (B-100, B-20)
- Gaz LPG
- Gaz CNG

Reklama

Reklama:


- reklama autobusowa

Dzierżawa pomieszczeń

Dzierżawa pomieszczeń:


- pomieszczenia biurowe
- pomieszczenia warsztatowe
- pomieszczenia magazynowe i parkingi


Transgór Spółka Akcyjna | 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7a | © 2005-2024 WebWizard.pl    

Valid HTML 4.01!

 

Valid CSS!